Dịch vụ ĐKĐK - Cải tạo

icon_homeTrang chủ >> Dịch vụ ĐKĐK - Cải tạo

 • Dịch vụ đăng ký mới, Dịch vụ sang tên đổi chủ, Dịch vụ hoán cải và đăng kiểm xe.....

  DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG:

  1. Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm lần đầu

  2. Dịch vụ đổi đăng ký, sang tên đổi chủ.

  3. Thiết kế hồ sơ cải tạo:

      1. Hồ sơ cải tạo Ben.
      2. Hồ sơ cải tạo thùng mui phủ bạt.
      3. Hồ sơ cải tạo thùng kín.
      4. Hồ sơ cải tạo thùng đông lạnh
      5. Hồ sơ cải tạo lắp cẩu, lắp chuyên dùng, cứu hộ.
      5. Hồ sơ cải tạo đóng téc, LPG hóa lỏng, xe rửa đường....v/v..