XE TẢI HINO FG8JP7A 8 TẤN THÙNG BẠT

1.295.000.000 

 Khuyến mãi
  • Tặng 1000 lít dầu
  • Tặng thảm lót sàn