XE TẢI ISUZU QKRQMR77HE4A 2 TẤN 4 THÙNG BẠT

Giá liên hệ
  • Đưa trước 100 triệu nhận xe/ số còn lại góp 6 năm/ Trung bình mỗi tháng 8 triệu (ít hơn đi thuê xe) sau 1 thời gian có được chiếc xe => Bảng góp chi tiết
Khuyến mãi
  • Tặng bọc da vô lăng
  • Tặng định vị phù hiệu
  • Tăng decal trăng trí